15 – 16 grudnia 2018 - II Kongres Latynoamerykanistyczny im. Ignacego Domeyki - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Uniwersytet Łódzki

Dodano 28.12.2018

II Kongres Latynoamerykanistyczny im. Ignacego Domeyki

15 – 16 grudnia 2018 roku

Wydział Studiów

Międzynarodowych i Politologicznych

Uniwersytet Łódzki

 

Rektor Polskiej Misji Katolickiej O. Jerzy Twaróg był gościem honorowym w II Kongresie Latynoamerykanistycznym im. Ignacego Domeyki, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, we współpracy z Katedrą Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodkiem Badań Prekolumbijskich UW pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UŁ, prof. zw. dr.  hab. Antoniego Różalskiego, który odbył się w Łodzi w dniach 15–16 grudnia 2018 r. Ze względu na przypadającą w 2018 roku 40. rocznicę powstania PTSL druga edycja Kongresu organizowana była pod tytułem „40 lat PTSL. Polskie badania w Ameryce Łacińskiej: doświadczenia i perspektywy”. Jednocześnie, ze względu na przypadającą w 2018 roku  setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, jednym z motywów obrad były badania nad Polonią w Ameryce Łacińskiej. Po uroczystym rozpoczęciu Kongresu (15 grudnia), w I Sesji specjalnej z udziałem gości honorowych swój referat z prezentacją przedstawił O. Jerzy Twaróg. Tytuł wystąpienia O. Rektora: „Ojcowie Franciszkanie (Bernardyni) – strażnicy polskiego dziedzictwa kulturowego w Argentynie od 1948 roku” (30 min.) Wśród licznie zgromadzonych utytułowanych naukowców, wzięli udział bliscy przyjaciele O. Twaroga: Pani Prof. Dr. hab. Elżbieta B. Zybert, Pan Gen. Dyw. Pil. Dr Mieczysław Walentynowicz, Pani Zofia Wolska z małżonkiem, Pan Adam Korcz – Student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 5° roku Konserwacji – Restauracji dzieł sztuki na specjalizacji papier i skóra oraz Pani Helena Siadlak. Dnia 16 grudnia (wieczorem) – naukowym sukcesem zakończył się II Kongres Latynoamerykanistyczny w Łodzi.

(Linki i dokumenty z Kongresu znajdują się pod zdjęciami)