SPOTKANIE WIELKANOCNE „ŚWIĘCONE” W POLSKIM OŚRODKU KATOLICKIM OO. FRANCISZKANÓW (BERNARDYNÓW) W MARTIN CORONADO (ARGENTYNA) Z KAPITANEM WŁADYSŁAWEM DĄBROWSKIM 28 KWIETNIA 2019

Dodano 28.4.2019

SPOTKANIE  WIELKANOCNE   - „ŚWIĘCONE”

W MACIASZKOWIE

Z KAPITANEM WŁADYSŁAWEM DĄBROWSKIM

W niedzielę 28 kwietnia br. po Mszy św. koncelebrowanej w Kościele MB Królowej Polski w Maciaszkowie pod przewodnictwem Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie O. Jerzego Twaroga i O. Olafa Bochnaka – Przełożonego Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado odbyło się spotkanie wielkanocne „święcone” poprzedzone podniosłą i patriotyczną Uroczystością. W uroczystości wziął udział Pan Marceli Minc - Chargé d’affaires Ambasady RP w Buenos Aires, pełniący funkcję Ambasadora RP,  Pan Pułkownik Krzysztof Rojek - attaché obrony z Małżonką. Uroczystość poprowadził Rektor PMK O. Jerzy Twaróg. Po przywitaniu przybyłych Rodaków i Gości, odśpiewano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie O. Jerzy poprosił o zabranie głosu Pana Pułk. Rojka. Polski Oficer - attaché obrony odczytał Dokument Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który mianował Kap. Władysława Dąbrowskiego na Stopień Oficerski. Następnie przekazał na ręce O. Rektora PMK „MEDAL SEMPER PARATUS” - Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich – nadany „już pośmiertnie” dla Kpt. Nawig. Pil. w st. spocz. Antoniemu Żebrowskiemu, który zmarł (dzień wcześniej) – 27 kwietnia 2019 roku w Polskim Domu Spokojnej Starości im. Św. Jana Pawła II w Maciaszkowie. W kolejności Pan Marceli Minc zabrał głos i złożył gratulacje Kpt. Dąbrowskiemu. Jest to niewątpliwie wielki gest i wyraz  wdzięczności i uznania naszych Władz i Rządu polskiego dla polskich weteranów II wojny światowej mieszkających na argentyńskiej ziemi, którzy czynnie brali  udział w  tej okrótnej i niezapomnianej po dziś dzień wojnie światowej. Ze wzruszeniem Pan Kap. Dąbrowski przyjął nominację i wygłosił poruszające przemówienie. Następnie O. Olaf Bochnak – przełożony Maciaszkowa, poświęcił „święcone” i pokarmy wielkanocne, pobłogosławił zgromadzonych Rodaków oraz polskie kanapki przygotowane przez Ojców Franciszkanów. Rodzinnie sędziliśmy tę wyjątkową niedzielę w Maciaszkowie. Przed wyjazdem z Maciaszkowa Pan Pułkownik Krzysztof Rojek - attaché obrony z Małżonką oraz Pan Marceli Minc - Chargé d’affaires Ambasady RP w Buenos Aires zwiedzili w budynku Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski – MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W MARTIN CORONADO. Panu Kapitanowi Władysławowi Dąbrowskiemu oraz jego najbliższej rodzinie serdecznie gratulujemy zasłużonej Nominacji. Życzymy wielu lat w dobrym zdrowiu – SZCZEŚĆ BOŻE.