NIEZAPOMNIANE JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI W MACIASZKOWIE W NIEDZIELĘ 18 LISTOPADA 2018 ROKU (ARGENTYNA)

Dodano 19.11.2018

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ – 25 LAT KAPŁAŃSTWA O. JERZEGO TWAROGA (REKTORA PMK) I O. SYLWANA JĘDRYKI – SREBRNY JUBILEUSZ ŻYCIA ZAKONNEGO O. OLAFA BOCHNAKA I O. SEWERYNA MATYASIKA – PIERWSZA KOMUNIA ŚW.: PIOTRA LOIS RACZKOWSKIEGO I DAWIDA FRANCO OSUCH GOMES.

W niedzielę 18 listopada 2018 roku w Polskim Ośrodku Katolickim w Martin Coronado (Buenos Aires – Argentyna) odbyły się wyjątkowe i niezapomniane Uroczystości, pod przewodnictwem Polskiego Biskupa pracującego w Argentynie J.E. Ks. Józefa Słabego – Biskupa z Ezquel. Na tę Uroczystość przyjechał z Warszawy Ks. Marin Iżycki – Dyrektor „Caritas Polska”. Ten jubileuszowy dzień rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną w Kościele MB Królowej Polski. Po pozdrowieniu, O. Olaf – przełożony Maciaszkowa przywitał dostojnych gości oraz wszystkich wiernych zebranych w Kaplicy i po za jej murami oraz zaprosił do wspólnej dziękczynnej modlitwy.  Okolocznościowe Słowo Boże z okazji 100 Rocznicy Niepodległości, jaki i również słowa do Ojców jubilatów i do chłopców  którzy przystąpili do Pierwszej Komunii św. wygłosił Ks. Biskup – RODAK.  Po raz pierwszy Jezusa Eucharystycznego do swoich serc, przyjęli z rąk Ks. Biskupa. Wyjątkowym i bezcennym prezentem tego wydarzenia były Błogosławieństwa Papieża Franciszka, jakie otrzymali „Mali Polacy” od polskiego biskupa. Przed końcowym błogosławieństwem, głos zabrał Rektor PMK O. Jerzy, który w imieniu swoim i współbraci jubilatów odpczytał słowa podziękowania i wdzięczności za Dar kapłaństwa i życia zakonnego polskich bernardynów pracujących w Argentynie. „Z całego serca dziękujemy Panu Bogu za Was Wszystkich tutaj obecnych w Maciaszkowie i za wszystkich, których spotkaliśmy na naszej drodze kapłańskiego i zakonnego życia. Wam Wszystkim dziś z serca błogosławimy i pokornie prosimy o modlitwę za nas” – zakończył O. Jerzy. Następnie O. Olaf i O. Jerzy odsłonili na ścianie kościoła (wewnątrz) tablicę pamiątkową z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, którą poświęcił Ks. Biskup Słaby. Po końcowym błogosławieństwie, celebransi wyszli przed kościół, gdzie pod masztem odśpiewano Hymny narodowe: Argentyny i Polski, a Piotr i Dawid (Chłopcy I Komunii św.) wciągnęli na maszt Flagi Dwóch Narodów. Po odśpiewaniu hymnów, minutą ciszy oddaliśmy należny Hołd Polskim Bohaterom, dzięki którym zawdzięczamy dziś Wolną i Niepodległą Rzeczypospolitę. Polak z Azara (Misiones) – Wetaran wojny na wyspach Malwinach – Pan Luis Raczkowski (podoficer marynarki wojennej) złożył wiązankę biało – czerwonych kwiatów pod pomnikiem poległych. Następnie Dyrektor „Caritas Polska” Ks. Marcin Iżycki z Warszawy odczytał List Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Pana Andrzeja Dudy, jaki skierował do Rodaków mieszkających w Argentynie – zgromadzonych na Uroczystości Jubileuszowej w Maciaszkowie oraz na ręce Rektora PMK O. Jerzego Twaroga przekazał JUBILEUSZOWY DAR Głowy Państwa Polskiego – FLAGĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Po Centralnych Uroczystościach, rozpoczęła się Uroczysta Akademia z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości na scenie teatralnej w budynku Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski w Maciaszkowie. Akademia profesjonalnie przygotowana przez grono pedagogiczne, rodziców i dzieci został nagrodzona gromkimi oklaskami. Podziękowania dla wszystkich skłądamy na ręce Kierownik Polskiej szkoły Pani Prof. Teresy Uzarowicz –Bąk. Po oficjalnych Uroczystościach, wszyscy goście i zgromadzeni w polskim Maciaszkowie, zasiedli do stołów przygotowanych w grodzie za budynkiem szkolnym pod lipami. Przy pięknej słonecznej pogodzie,  harcerki i harcerze podali do stołu wszystkim biesiadnikom obiad, jaki z wielką miłością przygotowali rodzice polskich harcerzy – Koło Przyjaciół Harcerstwa z Maciaszkowa. Ojcowie Jubilaci składają serdeczne Bóg zapłać Jego Eminencji Ks. Biskupowi Józefowi Słabemu za trud przybycia z argentyńskiej Patagoni i za przewodniczenie Jubileuszowych Uroczystości w Maciaszkowie oraz siostrom zakonnym – polskim misjonarkom. Słowa wdzięczności kierujemy do Wszystkich, którzy swoim wysiłkiem przyczynili się do zorganizowania Jubileuszowej Uroczystości. Siostrom Albertynkom  - na ręce Siostry Cecyli Ślebzak, która jak nigdy dotąd udekorowała i ubrała kwiatami Kościół w Maciaszkowie oraz siostrom za jubileuszowe torty, Całej Rodzinie Harcerskiej za przygotowanie kulinarne świątecznego obiadu – KPH, Harcerkom i Harcerzom. Zespołowi „Tylko My ....” za prowadzenie śpiewu w czasie Liturgii i za pieśni biesiadne w czasie obiadu. Od pobytu Księdza Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa (3.04.2005) Maciaszkowo nie widziało tak licznie zgromadzonej Polonii, za co stróżowie „tej polskiej zimi” składają Wszystkim obecnym na Uroczystościach Jubileuszowych staropolskie Bóg Zapłać, dziękując za wspólną modlitwę i trud przybycia z różnych stron Wielkiego Buenos Aires i innych Prowincji Argentyny. Wszystkich Rodakom życzymy wielu kolejnych rodzinnych spotkań i dziękujemy za podtrzymywanie chrześcijańskich i kulturalnych Polskich Tradycji.

Link do Video – Fotos: https://www.youtube.com/watch?v=z9X06wohKGk&feature=youtu.be

Kazanie J.E. Ks. Biskupa Józefa Słabego (w pliku pod tekstem: BP. J. SLABY 18.11.18.WMA