NOWE OKNA W KLASZTORZE OO. FRANCISZKANÓW (BERNARDYNÓW) W MARTIN CORONADO ( BUENOS AIRES – ARGENTYNA )

Dodano 17.1.2019

REMONT KLASZTORU OO. FRANCISZKANÓW (BERNARDYNÓW)

 W MARTIN CORONADO - BUENOS AIRES – ARGENTYNA

Wspólnota klasztoru OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado (Buenos Aires – Argentyna) składa serdeczne podziękowania dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na ręce Pani Janiny Sagatowskiej – Senator RP i dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za pomoc w realizacji projektu: „Remont Klasztoru OO. Franciszkanów - Argentyna”. Dziękujemy Panu Wojciechowi Wadowskiemu, który prowadził i nadzorował remont. Koszt wykonanego remontu został prawie w całości pokryty przez Senat RP za pośrdenictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i częściowo z własnych środków Klasztoru OO. Franciszkanów w Martin Coronado. W dniach od 24 października 2018 do końca roku 2018 roku zostały wykonane prace remontowe w klasztorze OO. Franciszkanów w Martin Coronado (Buenos Aires –Argentyna).

Zostało wykonane:

  1. Wymiana 24 okien w Klasztorze OO. Franciszkanów w Martin Coronado

Klasztor OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado istnieje od 1957 roku. W roku 2017 obchodziliśmy 60 lat Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Bernardynów w Martin Coronado. Zawdzięczamy to miejsce naszym współbraciom O. Justynianowi Maciaszkowi, O. Andrzejowi Smoleniowi oraz Polakom mieszkającym w Argentynie. W Polskim Ośrodku Katolickim w Martin Coronado, zwanym przez wszystkich Polaków „Maciaszkowo” – od imienia Fundatora O. Justyniana Maciaszka znajduje się Klasztor OO. Bernardynów i Kościół Matki Boskiej Królowej Polski, gdzie w każdą niedzielę odprawiane są Msze św. w języku polskim oraz po hiszpańsku dla naszych argentyńskich sąsiadów. W Ośrodku znajduje się Polska Szkoła Sobotnia im. Tysiąclecia Chrztu Polski, która funkcjonuje nieprzerwanie od 1962 roku. W szkole dzieci pochodzenia polskiego uczą się j. polskiego, geografii, religii, śpiewu i polskich tradycji. Ojcowie uczą religii.  W Polskim Ośrodku w Martin Coronado znajduje się również Muzeum Wojska Polskiego im. Por. Dra Antoniego Sołowieja z cennymi eksponatami i pamiątkami. Polski Ośrodek Katolicki OO. Bernardynów w Martin Coronado jest niewątpliwie największym i prężnie działającym Polskim Ośrodkiem w Argentynie. Od kilku lat przy deszczowej pogodzie, przez drewniane okna przedostawała się woda do wewnątrz klasztoru. Z tego względu budynek klasztoru wymagał pilnego remontu i napraw. Wyżej wymienione prace remontowe poprawiły w 100% warunki. Nowe okna  zabezpieczają na nowo klasztor polskich misjonarzy. Remont pozwolił również na utrzymanie właściwej temperatury budynku, niezależnie od warunków klimatycznych. OO. Franciszkanie (Bernardyni) – stróżowie Polskiego Ośrodka Katolickiego      w Martin Coronado wraz z Rodakami w Argentynie, składają podziękowanie dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za pomoc w realizacji  Projektu – Remont Klasztoru OO. Franciszkanów.