27 KWIETNIA 2019 ROKU - NIESPODZIEWANE ODEJŚCIE ŚP. + PANA JANA STACHNIKA – KONSULA HONOROWEGO RP W ARGENTYNIE, PREZESA ZWIĄZKU POLAKÓW W ARGENTYNIE (UPRA) – OSTATNIE POŻEGNANIE ! – 29 KWIETNIA 2019.

Dodano 29.4.2019

27 KWIETNIA 2019 ROKU - NIESPODZIEWANE ODEJŚCIE ŚP. + PANA JANA STACHNIKA – KONSULA HONOROWEGO RP W ARGENTYNIE, PREZESA ZWIĄZKU POLAKÓW W ARGENTYNIE (UPRA) – OSTATNIE POŻEGNANIE ! – 29 KWIETNIA 2019.

Dnia 29 kwietnia 2019 roku pożegnaliśmy + ŚP. JANA STACHNIKA – Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie od 1992 roku, wiloletniego Przezesa Związku Polaków w Argentynie – UPRA (od 2009). + Pan Jan zmarł nagle (niespodziewanie) dnia 27 kwietnia br. w Buenos Aires (Wigilia Bożego Miłosierdzia). Do ostatniego dnia pełnił i był na funkcji Prezesa Związku Polaków w Argentynie. Dlatego też i liczna reprezentacja Zarządu Związku Polaków w Argentynie wzięła udział w ceremoniach pożegnalnych w Pilar. Uroczystą Mszę św. pogrzebową (koncelebrowaną) w Kaplicy na cmentarzu „Memorial” przewodniczył i homilię wygłosił O. Jerzy Twaróg – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie wraz z  O. Alejandro Alvarez Campos – Caballero de la Orden del Santo Sepulcro. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej zakończyła się Liturgia w Kaplicy. W ceremoniach wzięli udział bardzo licznie przybyli Polacy i Argentyńczycy. Po Mszy św. ciało śp. +Jana zostało przeniesione na miejsce spoczynku i ze czcią złożone w grobie przy śpiewie: „Boże coś Polskę”..... W ceremoniach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele Polskiej Ambasady w Buenos Aires: Pan Marceli Minc - Chargé d’affaires Ambasady RP w Buenos Aires - pełniący funkcję Ambasadora RP oraz Konsul RP Pan Michał Świetlik. Pan + Jan Stachnik był Wspaniałym Człowiekiem o wielkich walorach moralnych i obywatelskich, powszechnie lubiany i szanowany. Człowiek głębokiej wiary i praktykujący Katolik. Był Kawalerem Orden del Santo Sepulcro”. Kochający Mąż, Przykładny Ojciec i Dziadek. Zawsze uśmiechnięty i serdeczny. Dziękujemy mu również za wszystko co zrobił i zostawił przy Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów w Maciaszkowie: Witraż św. Jana z Dukli w Kościele MB Królowej Polski i Pomnik św. Jana Pawła II. Składamy Mu staropolskie „Bóg zapłać” za jego pracę, wysiłki i poświęcenie dla Ojczyzny oraz Rodaków w Argentynie. Jego NAJBLIŻSZEJ RODZINIE składamy serdeczne wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitewnej pamięci. Niech Pan Jezus Miłosierny przyjmie go do swego Królestwa. Do zobaczenia w niebie…. Janku. OO. Franciszkanie (Bernardyni) z Maciaszkowa.