Założyciele MACIASZKOWA

 

 

O. Justynian Maciaszek OFM

O. Justynian Maciaszek był pierwszym bernardynen, który przyjechał do Argentyny. Urodzony 27 maja 1913 r. w Poznaniu. W 1929 wstąpił do nowicjatu bernardynów w Leżajsku. Po studiach filozoficzno-teologicznych we Lwowie ukończonych tytułem magistra teologii otrzymał święcenia kapłańskie w 1938 r.

W 1940 r. został aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat ciężkich
prac na Kołymie. Opuścił Kołymę 22 października 1941 r. i wstąpił do Wojska Polskiego. Pracował
jako duszasterz Polaków w Uzbekistanie. W 1942 r. wyjechał z Rosji do Iranu i Iraku a następnie do Afryki. W Kidugali -Tanganika objął pracę w osiedlach polskich. Był także dyrektorem gimnazjum polskiego w Infunda.

Po likwidacji osiedli polskich w 1948 r. o.Maciaszek otrzymał pozwolenie od Generała Zakonu Augustyna Sepińskiego na pracę wśród Polaków w Argentynie.

Pod koniec lutego 1949 r.przyjechał do Argentyny. Zamieszkał w klasztorze farnciszakańskim w Buenos Aires i zajął się pracą duszpasterską wśród Polaków. Brał czynny udział w zebranich duszpasterskich księży polskich po przewodnictwem ks. Michalika. Zmarł 19 sierpnia 1959 roku.

O. Andrzej Smoleń OFM

O. Andrzej Smoleń ur.19 sierpnia 19O4 r. w Ford City PA. W 19O7 r.wrócił z matką do Polski. Studia gimnazjalne ukończył w Sanoku i we Lwowie. Do nowicjatu wstąpił w 1921 r., a po jego ukończeniu został skierowany na dalsze studia do Włoch.W 1928 otrzymał święcenia kapłańskie i wrócił do Polski. Pracował w kilku klasztorach bernardyńskich w Krakowie, we Lwowie, Tarnowie, Krystynopolu, Łodzi, Warcie, Rzeszowie, Radecznicy, gdzie czynnie pracował w Armii Krajowej. Po wojnie wrócił do Łodzi. Władze policyjne wpadły na trop jego działalności w AK, wówczas udało mu się na czas wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Do Argentyny przyjechał w grudniu 1953 r. i rezem z o. Maciaszkiem opracowali plan pracy wśród Polaków oraz budowę kaplicy i klasztoru.W 1955 r. wrócił do Stanów Zjednoczonych z nadzieją na zmianę warunków politycznych w Argentynie.

W 1959 wrócił z powrotem do Argentyny. Na kilka dni przed jego przyjazdem zmarł o. Maciaszek. Obowiązki przełożonego pełnił do 1976 roku. Wybudował Szkołę Polską Pomnik Tysiąclecia Chrztu Polski. Zorganizoswał w Martin Coronado obchody Milenium Chrztu Polski. Przy współpracy ze Zdzisławem Skarbkiem Tłuchowskim był budowniczym Domu Spokojnej Starości. Do końca życia spełniał obowiązki kapłańskie. Zmarł 3 stycznia 1991 r.

Bernardyni

Zwyczajowa nazwa Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Źródłem tej nazwy zwyczajowej jest wezwanie pierwszego klasztoru: św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie.

Więcej w linku :